Begunstigers

Om de mooie, uniek projecten mogelijk te maken verwerft het kamerkoor op verschillende manier inkomsten. Bezoekers betalen voor bezoek aan het concert. Om de prijzen niet te hoog te laten worden en toch op een hoog niveau muziek te maken, worden subsidies aangevraagd, sponsors uit het bedrijfsleven gezocht en donateurs geworven.

Voor sponsors zijn er verschillende mogelijkheden voor sponsoring. Zo kunt u bijvoorbeeld een advertentie plaatsen in het programmaboekje of op onze website. Als sponsor ontvangt u vrijkaarten en gereserveerde plaatsen bij onze concerten. De vrijkaarten zijn een mooi middel om uw relaties een geschenk te geven. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring, neemt u dan contact op met onze penningmeester, José Marchal: penningmeester@canticumamicorum.nl.

Het kamerkoor bedankt haar subsidieverstrekkers voor het jaar 2021!

VSB fonds     Prins Bernhard Cultuurfonds_zonder tagline_CMYK_logo