Bestuur

Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en op de financiën. Het dagelijks bestuur voert het beleid uit en is verantwoordelijk voor de praktische invulling van het beleid.

Voorzitter: Pieter Verrips
Tweede voorzitter: Johan van Buuren (tevens voorzitter dagelijks bestuur)
Secretaris: Neline de Jong-Kroon (tevens secretaris dagelijks bestuur)
Penningmeester: Arjan Duijzer (tevens penningmeester dagelijks bestuur)
Algemeen adjunct: Jan de Vos