Bestuur

Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en op de financiën. Het dagelijks bestuur voert het beleid uit en is verantwoordelijk voor de praktische invulling van het beleid.

Voorzitter: Pieter Verrips
Tweede voorzitter: Neline de Jong-Kroon (tevens voorzitter dagelijks bestuur)
Secretaris: Mirjam Roukema
Penningmeester: José Marchal
Algemeen adjunct: Arjan Duijzer, Marina de Rijke, Jan de Vos