Bestuur

Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en op de financiën. Het dagelijks bestuur voert het beleid uit en is verantwoordelijk voor de praktische invulling van het beleid.

Voorzitter: Pieter Verrips
Tweede voorzitter: Neline de Jong-Kroon (tevens voorzitter dagelijks bestuur)
Secretaris: Mirjam Roukema (tevens secretaris dagelijks bestuur)
Penningmeester: vacature (de penningmeestersfunctie wordt – totdat de vacature is vervuld – beheerd door Arjan Duijzer en Marina de Rijke)
Algemeen adjunct: Arjan Duijzer, Marina de Rijke, Jan de Vos