Skip to main content

Vanaf januari 2025 kiest kamerkoor Canticum voor een andere aanpak, waarbij kwaliteit en scholing hoog in het vaandel staan! Hieronder wordt deze aanpak op hoofdlijnen geschetst: 

Repetities en concerten

Vanaf 2025 zullen er per jaar twee projecten worden gepland; waarbij elk project bestaat uit ongeveer 10 repetities, gevolgd door één of meerdere concerten. Van de koorleden wordt verwacht dat zij deze repetities zodanig voorbereiden dat tijdens de repetities uitsluitend kan worden gewerkt aan samenklank en muzikaliteit. De eerste repetities van ieder project worden geleid door José Marchal (repetitor) en Pieter van Breugel (zangpedagoog). De laatste repetities van elk project worden geleid door dirigent Patrick van der Linden.

Scholing/zanglessen

Naast de geïntegreerde vocale scholing door zangpedagoog Pieter van Breugel tijdens de repetitieavonden, worden er ook zanglessen in kleine groepjes bij Pieter gepland, voorafgaand (en voor een gedeelte tijdens) de repetities. Hierdoor worden de zangers zowel individueel als in koorverband vocaal geschoold.

Repetitieavond en -locatie

De repetities zullen plaatsvinden op donderdagavond. De repetitielocatie wordt in het najaar van 2024 vastgesteld en zal zich ergens in het gebied A15 Ridderkerk-Hardinxveld bevinden.

Repertoire

Voor wat betreft het repertoire blijven dezelfde tonen klinken: Canticum wil zich graag kenmerken door een breed repertoire: klassieke muziek van middeleeuws tot hedendaags.

Koorreizen

Eén keer per drie jaar wordt er een koorreis georganiseerd, waarbij het koor bijvoorbeeld gedurende enkele dagen Evensongs of Vespers verzorgt in een kerk of kathedraal.

Contributie

De contributie zal vanaf januari 2025 ongeveer €300,- per jaar bedragen. Dit bedrag is inclusief zanglessen; alleen de kosten voor bladmuziek worden apart aan de leden doorgerekend.

Ben je enthousiast en wil je graag een plekje bemachtigen op deze nieuwe variant van Canticum? Stuur dan een mailtje naar Neline de Jong (voorzitter@canticumamicorum.nl)! Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor auditie, die gepland zal worden in september/oktober 2024.