Proloog

Proloog

Met deze cd wordt u muziek van componisten van vaderlandse bodem aangeboden. Er is gekozen voor kerkmuziek vanaf Jan Pieterszoon Sweelinck. Deze componist, die leefde van 1562 tot en met 1621, is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse kerkmuziek. Met zijn meerstemmige bewerkingen van het Geneefs Psalter (het Psalmboek, gemaakt in opdracht van Calvijn, waar de wijzen van de berijmde Psalmen ook vandaan komen) heeft hij een grote muzikale schat nagelaten voor zijn nageslacht. Opvallend is dat er tussen Sweelinck en Verhulst (19e eeuw) vrijwel geen Nederlandse kerkmuziek te vinden is van betekenis. De laatste jaren worden wel steeds meer werken ontdekt van de 18e-eeuwse componist Graaf Unico Wilhelm van Wassenaar (1692-1766), maar ook hij heeft, voor zover bekend, geen kerkmuziek nagelaten.

De cd is een afwisseling van koorzang en orgelspel. De koorzang wordt verzorgd door het Vocaal Ensemble Canticum Amicorum, onder leiding van dirigent Patrick van der Linden. Het orgelspel wordt verzorgd door organist Gerben Mourik. Deze twee musici werken al jaren lang veel samen met elkaar en proberen in de gereformeerde gezindte ook andere muziek te laten horen dan veelal gebruikelijk, ieder op zijn eigen vakgebied. Vaak blijkt de voor velen ‘onontdekte muziek’ grote schoonheid te bezitten. Om deze schoonheid min of meer te kunnen begrijpen is er een toelichting geschreven bij elk muziekstuk van de cd. We hopen dat op deze wijze de muziek meer gaat leven!

Wij wensen u veel luisterplezier toe!

Bestuur vocaal ensemble Canticum Amicorum

Inhoud van de CD

Vocaal ensemble ‘Canticum Amicorum’ o.l.v. Patrick van der Linden
Orgelsoli en begeleidingen: Gerben Mourik

Verkoopprijs: € 15,00 (exclusief verzendkosten) Geproduceerd door: O.G.W. Records V.O.F.

De opname’s zijn gemaakt op 21 juni 2004 in de Bovenkerk te Kampen door OGW.
Ontwerp, layout en fotografie: Arjan Boone.

Jan Pietersz. Sweelinck
1. Psalm 26 Koor
2. Psalm 121 Koor
Suite over vaderlandse liederen
3. Allegro Orgelimprovisatie
4. Grave: Stort tranen uit… Orgelimprovisatie
5. Men brandt, men blaakt… Koor
6. Duo: Gelukkig is het land… Orgelimprovisatie
7. Finale: “Wilhelmus” Orgelimprovisatie
Johannes Verhulst
8. De nevel dekt ons Koor
Johan Wagenaar (1862-1940)
9. O Haupt voll blut und Wunden opus 12/1 Koraalharmonisatie en fughetta Orgel
Hendrik Andriessen
10. Magnificat Koor en orgel
Adriaan C. Schuurman (1904-1998)
11. Bewerking over Psalm 73:12 Orgel
Albert de Klerk
12. Psalm 150 Koor en orgel
Johann Th. Lemckert (1939)
13. Prelude uit: Partita over “Nun komm’der Heiden Heiland Orgel
Louis Toebosch (1916)
14. Nu sijt willekomme Koor
Jan Nieland (1903-1963)
15. Toccato Orgel
Jan Zwart (1870-1937)
16. Psalm 6 in stijl van Oud-Nederlansch koraalspel Orgel
Dick Sanderman (1956)
17. Overture over Psalm 35 Orgel
18. Psalm 61 Koor
Jaap Dragt (1930-2003)
19. Prelude over Psalm 42 Orgel
Gerben Mourik (1981)
20. Prière over Psalm 121 Orgelimprovisatie
Arie J. Keijzer (1932)
21. Luthers avondgebed Koor