Uit de partituur van… Wouter Riezebos

Alles voor 6 seconden muziek

Graag gun ik u een blik in mijn partituur. Dat doe ik op basis van ‘Aus tiefer Not’ van Mendelssohn, een mooi stuk met een aantal koralen, solistische stukken en een fuga.

In de war?

Na het openingskoraal komt deze fuga. Een prachtig muziekstuk waar verschillende melodieën door verschillende partijen door elkaar gezongen worden, maar samen toch als één prachtig, harmonieus geheel klinken. Als bas moet ik er gelijk zijn, wij zetten de fuga in. De andere partijen komen er later bij. Als algemene opmerking vooraf heb ik voor mezelf opgeschreven: ‘articuleren’. Deze fuga bevat veel tekst. Bij de uitvoering van dit stuk gaat het erom dat deze tekst bij de luisteraar overgebracht wordt. De tekst duidelijk uitspreken is dus een eerste vereiste. Anders wordt het voor de luisteraar een onduidelijke klankenbrei, temeer daar de verschillende melodieën en tekstgedeelten in dit stuk door elkaar lopen. Vervolgens heb ik over de eerste noot een soort ‘groter dan’ teken geschreven. Dit betekent voor mij dat deze eerste noot gelijk helder en duidelijk moet klinken, maar daarna iets en volume af moet zwakken om ruimte te creëren voor de volgende noot.

Aan elkaar, los en toch weer aan elkaar

Als je naar de tekst kijkt, zie je dat ik voor en achter ‘ich’ en verticaal streepje heb gezet. Dit om aan te geven dat dit woordje even ‘losgemaakt’ moet worden van ‘schrei’ en ‘zu’. Dit heeft weer alles te maken met hoe de tekst voor de luisteraar klinkt. Wanneer dit woordje niet bewust losgemaakt wordt, klinkt het geheel een beetje als ‘schreijiechtsoe’.. Overigens heb ik bij deze noot weer het ‘groter dan’ teken, één van mijn favoriete aantekeningen, gebruikt. Het betekent ook nu weer dat deze noot in de loop van zijn lengte wat zachter mag gaan klinken. Doe ik dat niet en maak ik ‘ich’ wel los dan klinkt het namelijk te staccato, te hakkerig. Dat mag niet getuige de boog die ik erboven gekrast heb. Die betekent namelijk dat de hele zin legato, als een vloeiend geheel gezongen moet worden.

Zuiver blijven

Bij de c boven ‘dir’ heb ik een pijl omhoog gezet. Na alles waar ik in de eerste 2 maten aan moest denken, kan de concentratie makkelijk wat verslappen waardoor deze noot niet de volle aandacht meer krijgt. Gevolg is dat zo’n noot makkelijk iets te laag, en dus vals klinkt. Aandachtspuntje dus. Tot zover de eerste twee maten, pakweg 6 seconden muziek. Op naar de volgende 106 maten!

Hard werken, maar wat is deze muziek dat waard!