Word lid

Doe je mee?

Kom een keer een avond sfeer proeven en meezingen! Je bent van harte welkom op de repetities. Er wordt gerepeteerd op vrijdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Als je na twee repetities besluit dat je lid zou willen worden, kun je een afspraak maken om auditie te doen. Tijdens de auditie wordt gekeken naar de kwaliteit, de kleur en het bereik van je stem, je muzikaliteit en maatgevoel. Ook laat je een ingestudeerd stukje muziek horen. Deze auditie wordt afgenomen door de dirigent in aanwezigheid van een bestuurslid. Na de auditie krijg je feedback en hoor je of je toegelaten wordt.

Bij sommige projecten is er plaats voor projectleden. Projectleden doen auditie op dezelfde manier als vaste leden. Indien er tussen deelname aan projecten langer dan een jaar zit, wordt opnieuw auditie gedaan. Voor projectleden gelden aparte tarieven die per project worden vastgesteld. Indien het projectlid aan het einde van het project besluit om lid te worden, ontvangt hij/zij de helft van de projectbijdrage terug.

Verplichtingen

Op het moment dat je lid wordt, ontvang je een huishoudelijk reglement en het beleidsplan. Hierbij zit een inschrijfformulier waarop je aangeeft dat je instemt met de doelstelling en grondslag zoals verwoord in de statuten en het reglement.

We verwachten van de leden dat de muziek thuis wordt ingestudeerd, zodat we tijdens de repetities de tijd nuttig kunnen gebruiken.  Bovendien hebben we een strikt absentiebeleid: bij meer dan 20% absentie wordt voor het concert een repertoiretest afgenomen. Daarnaast wordt van de koorleden gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van (kleine) organisatorische taken die het muzikaal presteren van het koor mogelijk maken.

De contributie bedraagt 260 euro per jaar. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van 80%. Daarnaast betaalt ieder lid zelf de bladmuziek.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze secretaris via de contactgegevens onder aan de webpagina.