Skip to main content

Dirigent

Patrick van der Linden is een bevlogen dirigent en muziektheoreticus die inspireert tot samen muziek maken. Hij studeerde koordirectie, orkestdirectie en muziektheorie aan diverse conservatoria. Op het Rotterdams Conservatorium werd hij als high potential aangemerkt en hij behaalde zijn diploma’s met onderscheiding.

Als analytisch vaardige en creatieve musicus die als idealistische optimist in het leven staat, onderneemt hij voortdurend initiatieven om kennis van muziek over te dragen tijdens uiteenlopende muzikale projecten. Deze drive en passie voor muziek zit in zijn genen; Patrick zong van kinds af aan in koren en was al koordirigent in de zesde klas van de middelbare school.

In 2008 stond Patrick als oprichter aan de wieg van Ars Musica, dat groot werd onder zijn artistieke leiding. Hij is als chef verbonden aan het Ars Musica Concertkoor, Kamerkoor en Orkest. Daarnaast richtte hij het kamerkoor Canticum Amicorum op en is hij actief als dirigent van het Zeeuws Vocaal Ensemble en het Haags Toonkunstkoor. Het werken met en ontwikkelen van jong muzikaal talent is op zijn lijf geschreven. Zijn huidige docentschap aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag past dan ook geheel in zijn muzikale loopbaan. Eerder doceerde hij aan het Rotterdams Conservatorium (2013-2018).

De concertprogramma’s van Patrick kenmerken zich door een grote samenhang, verrassende verbanden en een breed spectrum aan muziekstijlen. Naast een voorliefde voor Bach, Beethoven en Brahms bestudeerde Patrick de muzikale negentiende-eeuwse uitvoeringspraktijk én geeft hij in zijn programmering veel aandacht aan repertoire na 1900. Composities van onder meer Daan Manneke, Geerten Liefting, Dirk Zwart, Hans Lachmann en Patrick van Deurzen gingen onder zijn leiding in première.

Vanwege zijn uitgebreide muziekhistorische kennis en de bezielende wijze waarop hij deze overbrengt, geeft Patrick op uitnodiging regelmatig concertinleidingen en verzorgt hij muzikale presentaties bij bedrijven. Hij is een graag geziene coach bij directiecursussen en zet zijn expertise frequent in bij kamermuziekensembles of orkesten.

Patrick voelt zich musicus in hart en nieren, maar is breed geïnteresseerd: hij studeerde ook economie en verdiept zich graag in andere kunstvormen, filosofie, (kunst)symboliek, geschiedenis en religie.