Skip to main content

Kom een keer een avond sfeer proeven en meezingen! Je bent van harte welkom op de repetities. Er wordt gerepeteerd op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het gebouw van de Schaapskooi, Rembrandtstraat 27A, Hardinxveld-Giessendam. Als je na twee repetities besluit dat je lid zou willen worden, kun je een afspraak maken om auditie te doen. Tijdens deze auditie wordt geluisterd naar de kwaliteit, de kleur en het bereik van je stem, je muzikaliteit en maatgevoel. Daarbij worden wat oefeningen gedaan en laat je één of meerdere stukken ingestudeerde muziek horen. De auditie wordt afgenomen door de dirigent in aanwezigheid van een bestuurslid. Na de auditie krijg je feedback en hoor je of je toegelaten wordt.

Op het moment dat je lid wordt, ontvang je een huishoudelijk reglement, de statuten van de vereniging en het beleidsplan. Hierbij zit een inschrijfformulier waarop je aangeeft dat je instemt met de doelstelling en grondslag zoals verwoord in de statuten en het reglement.

We verwachten van de leden dat de muziek thuis wordt ingestudeerd, zodat we tijdens de repetities de tijd nuttig kunnen gebruiken. Daarbij geldt ook een aanwezigheidsbeleid: bij meer dan 20% absentie gedurende een concertperiode wordt voor het concert een repertoiretest afgenomen.

Daarnaast wordt van koorleden gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van (kleine) organisatorische taken die het muzikaal presteren van het koor mogelijk maken. Zo participeren vrijwel alle koorleden in een commissie (repertoirecommissie, concertcommissie, basisschoolcommissie, actiecommissie, etc.) en wordt elk jaar gezamenlijk de sponsorjacht opgepakt.

De contributie bedraagt €285,- per jaar. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van 80%. Daarnaast betaalt elk lid zelf de bladmuziek.

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe tenoren en een alt. Interesse? Vul dan onderstaand formulier in, of stuur een mail.